ZESPÓŁ | Krajowy Ośrodek Wiodący (KOW)

Home \ ZESPÓŁ
 

Dr n. med. Łukasz Kozera (Krajowy Koordynator ds. Biobankowania, Dyrektor KOW)

Jest absolwentem wydziału biotechnologii i analityki medycznej. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Badań Sercowo-Naczyniowych, na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii. Po ich ukończeniu pracował w Klinice Reumatologii Instytutu Medycyny Molekularnej (również w Leeds), gdzie kierował biobankiem oraz programem wykrywania nowoczesnych biomarkerów schorzeń reumatoidalnych. Dr n.med. Łukasz Kozera jest pomysłodawcą projektu Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, a od 2013 r. Krajowym Koordynatorem ds. Biobankowania.  Odpowiada za wprowadzenie polskich placówek do Europejskiej sieci współpracy BBMRI-ERIC. 

 

 Prof. dr hab. med. Leszek Kalinowski (Zastępca Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania)

Kierownik Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista analityki klinicznej. Współorganizator Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego. Prof. Kalinowski wraz  z zespołem pracowników GUMed od początku uczestniczy w pracach na rzecz BBMRI.pl. Jego zainteresowania związane są z badaniem podstaw molekularnych cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych.

 

  Dr hab. med. Wiktor Kuliczkowski (Konsultant ds. klinicznych, lekarz medycyny)


Jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii. Studia doktoranckie ukończył w 2004 r., w Klinice Kardiologii Wrocławskiej AM. Jego zainteresowania koncentrują się wokół markerów chorób sercowo-naczyniowych, a w szczególności dysfunkcji płytek krwi. Dr Kuliczkowski od początku współuczestniczył w pracach na rzecz rozwoju Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

 

Dr n. biol. Elżbieta Gocek - Kierownik Laboratorium Biobanku

Jest absolwentką Wydziału Biotechnologii  Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2005-2009 realizowała pracę doktorską dotyczącą mechanizmu różnicowania komórek ostrych białaczek szpikowych pod wpływem witaminy D3. Odbyła staże podoktorskie w Rutgers, New Jersey Medical School (USA) oraz Ben Gurion University of the Negev (Izrael). Jej główne zainteresowania naukowe to podstawy molekularne zaburzeń nowotworowych, ich diagnostyka oraz immunoterapia.

 

 

Małgorzata Jabłońska (Specjalista ds. biobankowania, technik analityki medycznej)

W 1995 r. ukończyła Zawodowe Studium Medyczne we Wrocławiu. W tym samym roku rozpoczęła pracę w najnowocześniejszej i największej placówce medycznej na Dolnym Śląsku – Dolnośląskim Centrum Medycznym DOLMED. Przez 17 lat zdobywała praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu biochemii, hematologii, endokrynologii, alergologii oraz serologii. Swoje doświadczenie z zakresu oznaczania grupy krwi, Rh i przeciwciał uzupełniła również szkoląc się w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Od 2008 r. uczestniczyła w przygotowaniu i wdrożeniu systemu zarządzanie jakości ISO 9001. 

 

Mgr Martyna Kurczyńska (Specjalista ds. biobankowania, diagnosta laboratoryjny)

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w jednym z największych konsorcjów diagnostycznych na terenie Polski, firmie ALAB, w centralnym Laboratorium w Warszawie. Pracując na stanowisku Obsługi Klienta, a także jako Młodszy Asystent miała możliwość poznania laboratorium na poszczególnych etapach jego funkcjonowania. Jej główne zainteresowania to biochemia i immunochemia. W Biobanku WCB EIT+ pracuje na stanowisku specjalisty od października 2014 roku.

 

Mgr Alicja Szulakowska (Specjalista ds. diagnostyki i biobankowania, diagnosta laboratoryjny)

Specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, audytor wewnętrzny systemu jakości ISO 9001, absolwentka kierunku analityka medyczna Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej zdobywała w Namysłowskim Centrum Zdrowia. Umiejętności audytora wewnętrznego oraz zasady funkcjonowania Systemów Jakości zgłębiała jako asystent w Dziale Zapewnienia Jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Zainteresowania - zmiany zachodzące w materiale biologicznym oraz składnikach krwi podczas ich przechowywania, "sztuczne łzy" z surowicy i osocza autologicznego.

 

Daria Stankiewicz (Sekretarz konsorcjum BBMRI.pl)

Absolwentka kierunku biotechnologia medyczna -Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz chemii biologicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie poszerza swoją wiedzę w zakresie badań klinicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia administracyjnego przy realizacji projektów naukowych oraz infrastrukturalnych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

 

Dr n. biol. Magdalena Grodecka - Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych projektu

Absolwentka biotechnologii na Politechnice Wrocławskiej i studiów podyplomowych PHARMED na Université Libre w Brukseli. Stopień naukowy doktora w specjalności immunochemia zdobyła w 2011 roku w IITD PAN we Wrocławiu. Zajmowała się charakterystyką białek membranowych, przeciwciał monoklonalnych i VHH. Odbyła staże naukowe we Francji, Irlandii i Belgii. W ostatnich latach pracowała w Ambasadzie RP w Tbilisi jako osoba odpowiedzialna za projekty pomocy rozwojowej i współpracę naukową. Stypendystka FNP, MSZ Republiki Francuskiej i federacji Pharma Train.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej

Na tej stronie internetowej używamy plików cookies. Ustawienia tych plików mogą Państwo zmienić w opcjach swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie jakie używamy oraz jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatnosci.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information